Telefónica ofereix als seus clients canviar-se a "Trio Futura" sense incrementar el preu de la quota

Les llars que es trobin en zones on aquesta oferta estigui disponible i ja disposin de Duos o Trios en les seves velocitats habituals de 3, 6 o 10Mb podran accedir a Trio Futura, mantenint el preu del seu servei actual durant un any.

Les promocions depenent de la modalitat de Trio que s'adquireixi tindran preus entre els 40,90 € / mes i els 63,40 euros de quota mensual. A més, tant els actuals clients de Telefónica que encara no tinguin contractada la Banda Ampla i estiguin interessats en gaudir, com els nous clients, comptaran amb promocions igualment atractives.

[tags]Telefónica,Banda Ampla Catalunya,Imagenio[/tags]